Ručníky XRAY

          Vytvořeno 21.03.2010

Nové ručníky XRAY!
480Kč,-XRAY 808_10 již v prodeji!

          Vytvořeno 23.11.2009

Již v prodeji XRAY 808_10 specifikace 2010.
neváhejte a objednávejte. Cena stejná jako u loňského modelu 13 000 Kč.
808_10Nová 808_10

          Vytvořeno 18.11.2009
The 2010 version features is based on the 808 platform and features only minor changes, mostly are the improvements on the parts which were reported back from customers and team drivers as desired improvements. In a nutshell the 2010 808 features larger diff bearings for increased life span, improved diff bulkheads, new chassis with improved weight balance, etc. Complete specs will be available along with the public promotion next week.

2010 verze funkce je založena na platformě 808 a funkce pouze drobné změny, většinou se zlepšení díly, které byly hlášeny zpět od zákazníků a tým řidičů požadovaného zlepšení.
Ve zkratce 2010 808 rysů větší rozdíl ložiska pro vyšší životnost, zlepšení diff přepážek, nový podvozek s lepším vyvážení hmotnosti, atd. Kompletní specifikace bude k dispozici spolu s veřejnou podporou příští týden.


Tak máme se na co těšit s pozdravem
Š


[ 0 ]
[ 3 ]
[ 6 ]
[ 9 ]
[ 12 ]
[ 15 ]
[ 18 ]
[ 21 ]
[ 24 ]
[ 27 ]
[ 30 ]